انعقاد قرارداد تدوین طرح پیاده سازی استاندارد ایمنی داده (DSS) در دو بخش PCI و PA با بانک مسکن