شرکت صنایع ملی مس ایران موفق به دریافت گواهینامه سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISO 27001:2013 گردید

اخذ گواهی انطباق امنیت اطلاعات از موسسه بین المللی CyberVadis با سطح عالی

برگزاری دوره مدیریت ریسک امنیت اطلاعات در شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی