حضور شرکت آشنا ایمن در ششمین نمایشگاه صنعت بومی سایبری

ارائه خدمات ارزیابی امنیتی و تست نفوذپذیری به صنعت بانکداری و پرداخت کشور در سال 1398

شرکت صنایع ملی مس ایران موفق به دریافت گواهینامه سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISO 27001:2013 گردید

اخذ گواهی انطباق امنیت اطلاعات از موسسه بین المللی CyberVadis با سطح عالی

برگزاری دوره مدیریت ریسک امنیت اطلاعات در شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی

انعقاد قرارداد تدوین طرح پیاده سازی استاندارد ایمنی داده (DSS) در دو بخش PCI و PA با بانک مسکن

انعقاد قرارداد پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISMS با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی