آشناایمن، منتخب کمیسیون های افتا و مراکز داده سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران

تمدید مجوز فعالیت و گواهینامه صلاحیت از سوی سازمان پدافند غیرعامل کشور

فراخوان امریه خدمت سربازی دانش بنیان در آشنا ایمن