جدیدترین مطالب
Generic placeholder image
آیا امنیت اپلیکیشن های بانکی و پرداخت را جدی گرفته‌ایم؟ اپلیکیشن های جعلی تنها یک هشدار هستند

علیرغم سرمایه‌گذاری مناسب بانک‌ها بر روی مسائل امنیتی در خصوص حوزه‌های مختلف فناوری اطلاعات، بنظر می رسد ایشان هنوز موضوع امنیت اپلیکیشن های موبایلی را جدی نگرفته‌اند. در برخی از این اپلیکیشن ها که به لحاظ ماهیتی بسیار مهم هستند، می‌توان با صرف زمان کوتاهی به اطلاعات محرمانه‌ و حساس دست پیدا نمود. در این یادداشت سعی می کنیم تا با نگاهی دقیقتر نسبت به آسیب پذیری های امنیتی اپلیکیشن های مذکور و همچنین تبین باورهای غلط در میان برنامه نویسان و مدیران این موسسات مالی، توجه دست اندرکاران را به اهمیت و ضرورت امن سازی اپلیکیشن خود جلب نماییم.

نویسنده: میلاد یداللهی

دسته بندی: امنیت برنامه های موبایل

Generic placeholder image
تشریح و بررسی مدیریت دسترسی به اطلاعات در سازمان

یکی از چالش های اساسی سازمانها در خصوص امنیت اطلاعات، موضوع کنترل و مدیریت دسترسی به اطلاعات است. مدیران سازمانی همواره با این چالش مواجه‌اند که در چه سطحی باید به کاربران داخلی و یا نهادهای بیرونی دسترسی اعطا شود و چه اصولی برای آن باید رعایت شود. از یک سو باید حداقل دسترسی را به موجودیت های مختلف اعطا نمود و از سوی دیگر باید کاربران و نهادهای مختلف تا حدی دسترسی داشته باشند تا بتوانند نیازمندی و فعالیت های مورد انتظار خود را اجرا نمایند. در این مقاله به تشریح الگوی مطرح شده از سوی استاندارد ISO 27001 در خصوص کنترل دسترسی پرداخته می شود.

نویسنده: محسن دهقان

دسته بندی: سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

Generic placeholder image
معرفی استاندارد ISA/IEC 62443؛ امنیت سیستم های اتوماسیون و کنترل صنعتی

با عنایت به نقش اساسی و عملکردی اتوماسیون صنعتی در مدیریت و کنترل زیرساختهای حیاتی کشور بالاخص در صنعت انرژی، علیرغم حساسیت بالا و اهمیت ویژه حوزه اتوماسیون و کنترل صنعتی از منظر امنیت اطلاعات، به نظر می رسد نگاه استاندارد امنیتی به این حوزه نسبت به فضای فناوری اطلاعات از بلوغ کمتری برخوردار است. از سوی دیگر انتشار بدافزار استاکس نت که درسالهای اخیر در سیستم های صنعتی رخ داد اهمیت این موضوع را دو چندان نموده است. در این مقاله به معرفی استاندارد ISA/IEC 62443 امنیت سیستم های اتوماسیون و کنترل صنعتی می پردازیم.

نویسنده: سعید ترکمانی

دسته بندی: سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

Generic placeholder image
باورهای اشتباه متداول در خصوص امنیت پلتفرم های موبایل

بسیاری از برنامه‌نویسان موبایل بر این باورند که اپلیکیشن‌های ایشان دارای سطحی مناسب از امنیت هستند که از سوی ارائه‌دهنده پلتفرم (بویژه iOS) تضمین شده است. آنها عموما تصور می‌کنند که امکان دستکاری (Tampering) اپلیکیشن وجود ندارد و یا خیلی کم است. از سوی دیگر هرگونه تغییر اپلیکیشن که منجر به دورزدن مکانیزم‌های امنیتی شود، می‌تواند موجب تبعات جبران ناپذیری گردد. در این مقاله با اجرای حملات دستکاری کد برای یک اپلیکیشن واقعی در هر دو پلتفرم، سعی می‌کنیم این باور غلط را تبیین نموده و همچنین راهکارهای امن‌سازی اپلیکیشن در برابر این آسیب‌پذیری‌ها را بیان نماییم.

نویسنده: میلاد یداللهی

دسته بندی: امنیت برنامه های موبایل