گروه سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
Generic placeholder image
شاخص های اثربخشی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات، معمای مدیران

امروزه سیستم مدیریت امنیت اطلاعات تبدیل به ابزاری برای شناسایی، مدیریت و به حداقل رساندن احتمال وقوع تهدیداتی که سازمان ها بواسطه از دست دادن اطلاعات خود با آن ها رودرو می باشند، شده است با این حال دغدغه بسیاری از مدیران اطمینان از پیاده سازی صحیح سیستم مدیریت امنیت اطلاعات در سازمان می باشد. در این مقاله به بررسی شاخص های اثر بخشی جهت ارزیابی اثر بخش بودن اقدامات و تصمیماتی که مدیران مطابق با استاندارد ISMS جهت استقرار این سیستم گرفته اند، می پردازیم.

نویسنده: فرزانه عابدی

دسته بندی: سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

Generic placeholder image
راهکارها و ابزارهای نرم‌افزاری در پیاده‌ سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISMS

با توجه به رشد چشمگیر پیاده‌سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) در ایران، سازمان‌ها و شرکتها نیز با توجه به نیازشان به دنبال استفاده از ابزارهای نرم‌افزاری در اجرا و پیاده‌ سازی این سیستم می‌باشند. نکته مهم در استفاده از نرم‌افزارهای سیستم مدیریت امنیت اطلاعات این است که یک نرم‌افزار و ابزار ISMS می‌بایست دارای چه قابلیت‌هایی باشد؟

نویسنده: میثم ارجمندفر

دسته بندی: سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

Generic placeholder image
چالش های استقرار سیستم مدیریت امنیت اطلاعات در اپراتورهای تلفن همراه

اهمیت و لزوم استقرار و پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) در سازمان های زیرساختی وحیاتی نظیر مراکز مخابراتی و اپراتورهای موبایل برهیچ کس پوشیده نیست. ولی با توجه به ابعاد مدیریتی و سیستماتیک این استاندارد، پیاده سازی این سیستم معمولا با چالش های زیادی روبرو است. در این مقاله به بررسی عوامل چالش زا در خصوص استقرار سیستم مدیریت امنیت اطلاعات در اپراتورهای تلفن همراه می پردازیم.

نویسنده: مژگان فلاح

دسته بندی: سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

Generic placeholder image
مدیریت تداوم کسب و کار به شیوه ای آسان در ISMS

در دنیای پرتلاطم امروزی استمرار و تداوم فعالیت­های حیاتی و کلیدی سازمان در زمان بروز یک اختلال و نیز ترمیم سریع و بازگشت به حالت عادی پس از بروز حادثه برای حفظ بقا و دستیابی به موفقیت پایدار یک ضرورت می باشد.

نویسنده: فرزانه عابدی

دسته بندی: سیستم مدیریت امنیت اطلاعات