گروه سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
Generic placeholder image
شروع پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات و تعیین محدوده آن

در این مقاله سعی شده است راهنمایی اولیه برای شروع استقرار یک سیستم مدیریت امنیت اطلاعات و نحوه تعیین محدوده آن تعریف شود.

نویسنده: امیر خوانی

دسته بندی: سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

Generic placeholder image
سازماندهی امنیت و ضرورت وجود واحد و مدیر امنیت اطلاعات (CISO)

در این مقاله سعی شده است تا به اهمیت سازماندهی و ساختاردهی امنیت اطلاعات اشاره شده و مروری اجمالی بر روی انواع تشکیلات امنیت صورت پذیرد.

نویسنده: میلاد یداللهی

دسته بندی: سیستم مدیریت امنیت اطلاعات