نتیجه جستجوی عبارت 'Information security management system'
Generic placeholder image
بررسی تغییرات نسخه جدید (2018) استاندارد ISO/IEC 27000: واژگان و اصطلاحات ISMS

از جمله اصول و ویژگی های تدوین یک استاندارد به‌روزرسانی آن در بازه‌های زمانی و با توجه به نیاز و شرایط روز می‌باشد. در حال حاضر هر یک از استانداردهای خانواده(سری) ISO 27000 ممکن است مورد بازنگری و ویرایش قرار گرفته و به صورت رسمی نیز از طریق سایت موسسه استاندارد منتشر گردد. در این مقاله در نظر داریم آخرین نسخه از استاندارد ISO/IEC 27000 را که در خصوص واژگان و اصطلاحات امنیت اطلاعات و به عنوان ویرایش پنجم که در فوریه 2018 منتشر شده است را مورد بررسی قرار داده و به صورت کلی با نسخه قبلی آن (2016) مقایسه نماییم.

نویسنده: میثم ارجمندفر

دسته بندی: سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

Generic placeholder image
راهکارها و ابزارهای نرم‌افزاری در پیاده‌ سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISMS

با توجه به رشد چشمگیر پیاده‌سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) در ایران، سازمان‌ها و شرکتها نیز با توجه به نیازشان به دنبال استفاده از ابزارهای نرم‌افزاری در اجرا و پیاده‌ سازی این سیستم می‌باشند. نکته مهم در استفاده از نرم‌افزارهای سیستم مدیریت امنیت اطلاعات این است که یک نرم‌افزار و ابزار ISMS می‌بایست دارای چه قابلیت‌هایی باشد؟

نویسنده: میثم ارجمندفر

دسته بندی: سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

Generic placeholder image
شروع پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات و تعیین محدوده آن

در این مقاله سعی شده است راهنمایی اولیه برای شروع استقرار یک سیستم مدیریت امنیت اطلاعات و نحوه تعیین محدوده آن تعریف شود.

نویسنده: امیر خوانی

دسته بندی: سیستم مدیریت امنیت اطلاعات