rightel

فعالیت ها شرح مختصر پروژه وضعیت
 • طراحی ISMS
 • استقرار ISMS
 • طراحی فنی امنیت شبکه وسرویس
 • آموزش
شرکت خدمات ارتباطی رایتل، به عنوان یکی از سه اپراتور اصلی تلفن همراه کشور، به منظور پشتیبانی و همچنین گسترش محدوده پیاده سازی نظام سیستم مدیریت امنیت اطلاعات و به روزآوری مستندات این نظام جهت اخذ گواهینامه ملی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات، اقدام به انعقاد قرارداد با شرکت آشنا ایمن نموده است. در حال اجرا

nidc

فعالیت ها شرح مختصر پروژه وضعیت
 • طراحی ISMS
 • استقرار ISMS
 • تست نفوذ پذیری
 • پشتیبانی فنی امنیت
 • آموزش
شرکت آشنا ایمن در این پروژه به عنوان مشاور شرکت ملی حفاری ایران اقدام به استقرار سیستم مدیریت امنیت اطلاعات در این شرکت واقع در شهر اهواز نموده است. شرکت ملی حفاری به عنوان یکی از شرکت های شاخص صنعت نفت استاندارد ISMS را بر اساس نسخه 2013 پیاده سازی نموده است. خاتمه یافته

farab

فعالیت ها شرح مختصر پروژه وضعیت
 • طراحی ISMS
 • استقرار ISMS
 • طراحی فنی امنیت شبکه
 • تست نفوذ پذیری
 • پشتیبانی فنی امنیت
 • آموزش
شرکت فراب به عنوان پیمانکار طرح های آب و انرژی در وزارت نیرو به منظور طراحی معماری وضعیت مطلوب امنیت اطلاعات و همچنین تست نفوذپذیری و ارزیابی امنیتی سیستم کنتورهای هوشمند طرح های فهام، اقدام به انعقاد قرارداد با شرکت آشنا ایمن نموده است. خاتمه یافته

zanjan

فعالیت ها شرح مختصر پروژه وضعیت
 • طراحی ISMS
 • استقرار ISMS
 • طراحی فنی امنیت شبکه
 • تست نفوذ پذیری
 • پشتیبانی فنی امنیت
 • آموزش
با عنایت به تجربیات موفق شرکت آشناایمن درمجموعه وزارت نیرو و بویژه در شرکت برق منطقه ای زنجان شامل پروژه های تست نفوذپذیری و همچنین ارتقاء و بهبود امنیت شبکه این شرکت، مشاوره پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات بر مبنای استاندارد ISO 27001:2013 در قالب یک قرارداد یکساله به شرکت آشنا ایمن واگذار گردید. خاتمه یافته

pasargad

فعالیت ها شرح مختصر پروژه وضعیت
 • تست نفوذ پذیری
شرکت آشنا ایمن در این پروژه  اقدام به تست نفوذ بر روی سامانه پرداخت الکترونیکی شرکت پرداخت الکترونیک بانک پاسارگاد نموده است. این پروژه با هدف شناسایی آسیب پذیری سامانه مذکور به صورت کاملا Black Box و از ناحیه های مختلف انجام پذیرفت. ارزیابی امنیتی بر روی سامانه، از طریق اینترنت (External) و از شبکه داخلی (Internal) مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت. خاتمه یافته

exhibition

فعالیت ها شرح مختصر پروژه وضعیت
 • طراحی فنی امنیت شبکه
شرکت آشنا ایمن در این پروژه به عنوان مشاور و طراح نقشه راه و طرح جامع فناوری اطلاعات شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران، اقدام به ترسیم و طراحی این نقشه برای یک دوره 5 ساله نموده است. این پروژه با شناسایی نیازمندی ها و چالش های فناوری اطلاعات شرکت آغاز شده و پس از تعیین استراتژی های این حوزه، اقدام به تعریف پروژه های مورد نیاز و ایجاد RFP برای هر یک شده است. خاتمه یافته

FAVA kerman

فعالیت ها شرح مختصر پروژه وضعیت
 • طراحی ISMS
 • استقرار ISMS
 • تست نفوذ
 • طراحی امنیت شبکه وسرویس
 • آموزش
در این پروژه شرکت آشنا ایمن سیستم مدیریت امنیت اطلاعات را در سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری کرمان مطابق با استاندارد بین المللی ISO 27001 پیاده سازی خواهد نمود. لزوم در دسترس بودن سرویسهای حیاتی شهرداری برای این سازمان از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است خاتمه یافته

NIOEC

فعالیت ها شرح مختصر پروژه وضعیت
 • طراحی ISMS
 • استقرار ISMS
 • تست نفوذ
 • طراحی امنیت شبکه وسرویس
 • آموزش
اولین پروژه منجر به اخذ گواهینامه ملی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات در صنعت نفت خاتمه یافته (اخذ گواهینامه)

Ab o Niroo

فعالیت ها شرح مختصر پروژه وضعیت
 • طراحی ISMS
 • استقرار ISMS
 • تست نفوذ
 • طراحی امنیت شبکه وسرویس
 • آموزش
شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران به عنوان شرکت مادر تولید سد و نیروگاه در کشور، در راستای محافظت از دارایی های اطلاعاتی خود از شرکت آشنا ایمن بعنوان مشاور در حوزه استقرار سیستم مدیریت امنیت اطلاعات استفاده نمود. این پروژه در مرحله آماده سازی جهت ممیزی نهایی می باشد. خاتمه یافته

(اخذ گواهینامه و درحال پشتیبانی)

ABFA Tehran

فعالیت ها شرح مختصر پروژه وضعیت
 • طراحی ISMS
 • استقرار ISMS
 • تست نفوذ
 • طراحی امنیت شبکه وسرویس
 • آموزش
شرکت آشنا ایمن در این پروژه به عنوان مشاور مجموعه آب و فاضلاب استان تهران به عنوان بزرگترین شرکت مجموعه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، اقدام به استقرار سیستم مدیریت امنیت اطلاعات در شرکت آبفای استان تهران و 10 شرکت زیرمجموعه نموده است. خاتمه یافته

Jahad Hormozgan

فعالیت ها شرح مختصر پروژه وضعیت
 • طراحی ISMS
 • استقرار ISMS
 • تست نفوذ
 • طراحی امنیت شبکه وسرویس
 • آموزش
استفاده از سیستم مدیریت امنیت اطلاعات به عنوان یک الگو جهت بهبود امنیت فیزیکی، شبکه، سرویس و فرآیندهای سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان مد نظر بوده که در این راستا از شرکت آشنا ایمن به عنوان شرکت دارای تجربه استقرار در استان هرمزگان استفاده نموده است. خاتمه یافته

NIGEC

فعالیت ها شرح مختصر پروژه وضعیت
 • طراحی ISMS
 • استقرار ISMS
 • تست نفوذ
 • طراحی امنیت شبکه وسرویس
 • آموزش
در این پروژه شرکت آشنا ایمن تلاش نموده با توجه به حساسیت اطلاعات شرکت ملی صادرات گاز، سیستم مدیریت امنیت اطلاعات را با الگوگیری از قوانین بالادستی صنعت نفت پیاده سازی نموده است. خاتمه یافته

NIOC

فعالیت ها شرح مختصر پروژه وضعیت
 • طراحی ISMS
 • استقرار ISMS
 • تست نفوذ
 • طراحی امنیت شبکه وسرویس
 • آموزش
بزرگترین پروژه استقرار  سیستم مدیریت امنیت اطلاعات در مجموعه صنعت نفت و یا حتی در کشور در شرکت ملی نفت ایران توسط شرکت آشنا ایمن پیاده سازی شده است. مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت ملی نفت ایران با بیش از 250 نفر نیرو در حوزه های مختلف IT تامین کننده و پشتیبانی کننده سامانه های حیاتی صنعت نفت می باشد. خاتمه یافته

ROOT

فعالیت ها شرح مختصر پروژه وضعیت
 • طراحی ISMS
 • استقرار ISMS
 • تست نفوذ
 • طراحی امنیت شبکه وسرویس
 • آموزش
اولین گواهینامه ملی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات با مشاوره شرکت آشنا ایمن توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اخذ شد. خاتمه یافته

MAMMUT

فعالیت ها شرح مختصر پروژه وضعیت
 • طراحی ISMS
 • استقرار ISMS
 • تست نفوذ
 • طراحی امنیت شبکه وسرویس
 • آموزش
 • سایر
مجتمع صنعتی ماموت به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان داخلی کشور در راستای محافظت از محرمانگی، صحت و در دسترس بودن اطلاعات خود اقدام به استقرار سیستم مدیریت امنیت اطلاعات نمود. همچنین پروژه طرح جامع فناوری اطلاعات گروه ماموت توسط این شرکت انجام پذیرفت خاتمه یافته

AMAR

فعالیت ها شرح مختصر پروژه وضعیت
 • طراحی ISMS
 • استقرار ISMS
 • تست نفوذ
 • طراحی امنیت شبکه وسرویس
 • آموزش
حراست از صحت و در دسترس بودن اطلاعات مرکز آمار ایران به دلیل آنکه قلب و محور آمار کشور می باشد، بسیار حیاتی است. شرکت آشنا ایمن از طریق استقرار روال ها و رویه های فنی و سیستمی ISMS و همچنین برگزاری دوره های فنی و سیستمی مرکز را در این خصوص راهنمایی نموده است. خاتمه یافته

(اخذ گواهینامه و در حال پشتیبانی)

Mokhaberat Fars

فعالیت ها شرح مختصر پروژه وضعیت
 • طراحی ISMS
 • استقرار ISMS
 • تست نفوذ
 • طراحی امنیت شبکه وسرویس
 • آموزش
پروژه حاضر به عنوان یک پروژه پژوهشی در شرکت مخابرات استان فارس تعریف شده است که سعی دارد با استفاده از رویکرد بومی آشنا ایمن سیستم مدیریت امنیت اطلاعات را در مجموعه نهادینه نماید. خاتمه یافته

REFAH BANK

فعالیت ها شرح مختصر پروژه وضعیت
 • طراحی امنیت شبکه وسرویس
 • پشتیبانی فنی امنیت
تهيه، نصب،پيكره بندي و راه اندازي نرم افزار ها و تجهيزات امنيتي جهت امن سازي سرور بانكداري اينترنتي بانك رفاه در فازهای زیر فعالیتهای شرکت آشنا ایمن در پروژه اول بوده است.
1- تهيه نرم افزار و تجهيزات
2- نصب
3- پيكره بندي و راه اندازي خدمات پشتیبانی سامانه بانکداری اینترنتی بانک رفاه کارگران، از اهمیت بسیار حیاتی برخوردار است. پشتیبانی امنیت این مجموعه در قالب سه قرارداد به عهده شرکت آشنا ایمن بوده است.
خاتمه یافته

Mokhaberat Bushehr

فعالیت ها شرح مختصر پروژه وضعیت
 • طراحی امنیت شبکه وسرویس
 • پشتیبانی فنی امنیت
خريد تجهيزات راه اندازي و استقرار سيستم امنيت شبكه  مخابرات استان بوشهر
تهيه و تحويل تجهيزات Active ، Passive و نرم افزار ها
نصب و راه اندازي و استقرار سيستم امنيت شبكه و انجام عمليات پشتيباني
90 درصد پیشرفت

PMO

فعالیت ها شرح مختصر پروژه وضعیت
 • طراحی ISMS
 • استقرار ISMS
 • تست نفوذ
 • طراحی امنیت شبکه وسرویس
 • آموزش
شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران به عنوان شرکت مادر تولید سد و نیروگاه در کشور، در راستای محافظت از دارایی های اطلاعاتی خود از شرکت آشنا ایمن بعنوان مشاور در حوزه استقرار سیستم مدیریت امنیت اطلاعات استفاده نمود. این پروژه در مرحله آماده سازی جهت ممیزی نهایی می باشد. خاتمه یافته

Vezarat Behdasht

فعالیت ها شرح مختصر پروژه وضعیت
 • مشاوره کارت هوشمند
امکان سنجی توسعه کارت هوشمند سلامت ایران، از جمله اولین پروژه های ملی در حوزه کارت هوشمند بود که در آن شرکت آشنا ایمن مجری بخش امکان سنجی و پایلوت بود. خاتمه یافته

Yazd Moni

فعالیت ها شرح مختصر پروژه وضعیت
 • طراحی ISMS
 • استقرار ISMS
 • تست نفوذ
 • طراحی امنیت شبکه وسرویس
 • آموزش
در این پروژه شرکت آشنا ایمن سیستم مدیریت امنیت اطلاعات را در سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری یزد پیاده سازی نمود. لزوم در دسترس بودن سرویسهای حیاتی شهرداری برای این سازمان از اهمیت فوق العاده ای برخوردار بوده و در این پروژه طراحی فنی امنیت شبکه و سرویس نیز صورت گرفته است. خاتمه یافته

Mellat

فعالیت ها شرح مختصر پروژه وضعیت
 • تست نفوذ
 • طراحی امنیت شبکه وسرویس
 • پشتیبانی فنی امنیت
ارائه خدمات پشتیبانی و بروز رسانی یکدستگاه تجهیزات امنیتی Cisco Mars210 و نرم افزار Tripwire به همراه License های مربوطه، شرح خدمات شرکت آشنا ایمن در یکی از قراردادها بوده است. در این خصوص ابزار Tiripwire برای اولین بار در کشور راه اندازی و پیگیری شده است.
در قرارداد دیگری ساختار اکتیودایرکتوری شبکه بانک ملت برای کل کشور طراحی شد که به نوعی بزرگترین اکتیو کشور می باشد.
همچنین تست نفوذ پذيري (تحقق اهداف در خصوص پايگاه وب bankmellat.ir)  بانك ملت نیز قرارداد دیگر آشنا ایمن با بانک ملت بوده است.
خاتمه یافته

petroshimi tabriz

فعالیت ها شرح مختصر پروژه وضعیت
 • طراحی ISMS
 • استقرار ISMS
 • تست نفوذ
 • سایر
ارائه مشاوره در مراحل مختلف سيستم مديريت امنيت اطلاعات  وظیفه آشنا ایمن در این پروژه بوده است. در این خصوص کلیه فعالیتهای استقرار توسط کارشناسان شرکت پتروشیمی تبریز انجام شده و شرکت آشنا ایمن آموزشهای لازم را در خصوص تک تک فعالیتهای فرآیند ISMS بعمل آورده است. خاتمه یافته

MUMS

فعالیت ها شرح مختصر پروژه وضعیت
 • طراحی ISMS
 • تست نفوذ
 • طراحی امنیت شبکه وسرویس
در این پروژه تنها طراحی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات مد نظر بوده که با توجه به گستردگی شبکه دانشگاه علوم پزشکی مشهد، این طراحی در حوزه ها فنی و همچنین سیاستگذاری امنیت اطلاعات مد نظر بوده است. خاتمه یافته

IRAN MICO

فعالیت ها شرح مختصر پروژه وضعیت
 • طراحی ISMS
 • تست نفوذ
 • طراحی امنیت شبکه وسرویس
 • آموزش
طراحی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات و تدوین طرح جامع امنیت اطلاعات الکترونیکی، فعالیتهای شرکت آشنا ایمن در این پروژه بوده است. خاتمه یافته

SGS

فعالیت ها شرح مختصر پروژه وضعیت
 • طراحی ISMS
 • استقرار ISMS
 • تست نفوذ
 • طراحی امنیت شبکه وسرویس
 • طراحی و استقرار مراکز داده
 • آموزش
مشاوره و اجرا و پیاده سازی استاندارد ISMS شرح خدمات شرکت آشنا ایمن در شرکت سازه گستر سایپا به عنوان تامین کننده قطعات خودروی گروه سایپا بوده است. خاتمه یافته

Iran transfo

فعالیت ها شرح مختصر پروژه وضعیت
 • تست نفوذ
 • طراحی امنیت شبکه وسرویس
ایمن سازی شبکه معاونت تولید شرکت ایران ترانسفو از طریق ارزیابی مخاطرات و طراحی فنی وضعیت مطلوب از اهداف این پروژه بوده است. خاتمه یافته

Hefz nabaataat

فعالیت ها شرح مختصر پروژه وضعیت
 • طراحی ISMS
 • تست نفوذ
 • طراحی امنیت شبکه وسرویس
این پروژه در راستای ایمن سازی شبکه شرکت حفظ نباتات انجام شده است که در آن با شناسایی دارایی های اطلاعاتی و انجام تست نفوذپذیری بر روی آن، مخاطرات شناسایی شده و برای برطرفسازی آن طرحهای وضعیت مطلوب ارائه شد. خاتمه یافته

Bimeh Iran

فعالیت ها شرح مختصر پروژه وضعیت
 • طراحی ISMS
 • استقرار ISMS
 • تست نفوذ
 • طراحی امنیت شبکه وسرویس
 • آموزش
این پروژه به عنوان اولین پروژه ISMS در صنعت بیمه کشور شروع شد. در این پروژه به موازات طراحی روالها روشهای اجرایی، طراحیهای فنی در سطوح جزء تجهیزات صورت پذیرفت. این پروژه یکی از اثربخش ترین  پروژه هایISMS در کشور بود که تقریبا تمامی طرح های فنی پس از آن توسط کارفرما اجرایی شد. خاتمه یافته

IDRO

فعالیت ها شرح مختصر پروژه وضعیت
 • طراحی ISMS
 • استقرار ISMS
 • تست نفوذ
 • طراحی امنیت شبکه وسرویس
 • آموزش
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به عنوان شرکت مادر صنایع ایران دارای اطلاعات بسیار محرمانه و حیاتی است که در بستر مرکز داده این شرکت نگهداری می شود. طراحي و تدوين طرح جامع امنيت اطلاعات الکترونيکي در این حوزه توسط شرکت آشنا ایمن انجام شده که مطابق با الزامات سیستم مدیریت امنیت اطلاعات می باشد. خاتمه یافته

Bonyad Maskan

فعالیت ها شرح مختصر پروژه وضعیت
 • طراحی ISMS
 • طراحی امنیت شبکه وسرویس
 • پشتیبانی فنی امنیت
مشاوره و طراحی سیستم امنیت اطلاعات بنیاد مسکن، با هدف بهبود وضعیت امنیتی شبکه بنیاد انجام شد. در این پروژه طراحی امنیت زیرساخت شبکه و سرویس شرکت توسط شرکت آشنا ایمن صورت پذیرفت. خاتمه یافته

Yazd Moni

فعالیت ها شرح مختصر پروژه وضعیت
 • طراحی ISMS
 • طراحی امنیت شبکه وسرویس
 • پشتیبانی فنی امنیت
 • طراحی و استقرار مراکز داده
 • مشاوره کارت هوشمند
مشاوره، نظارت و ارزيابي امنيت اجزاي پروژه كارت هوشمند سوخت:
1. مركز شخصي سازي و صدور كارت :
a. طرح امنيت فيزيكي و محيطي
b. طرح امنيت شبكه و سرويس ها
c. امنيت برنامه هاي كاربردي و پايگاه داده ها
d. بررسي روند شخصي سازي و صدور كارت
e. طرح و ايجاد سيستم مديريت امنيت اطلاعات مركز شخصي سازي و صدور كارت
2. مركز داده پروژه:
a. طرح امنيت فيزيكي و محيطي
b. نظارت بر نصب و راه اندازي سيستم مديريت كليد و رمز نگاري
c. امنيت برنامه هاي كاربردي و پايگاه داده ها
d. پياده سازي سيستم مديريت امنيت اطلاعات مركز داده
و…….
خاتمه یافته

Bargh mantaghei Zanjan

فعالیت ها شرح مختصر پروژه وضعیت
 • طراحی ISMS
 • استقرار ISMS
 • تست نفوذ
 • طراحی امنیت شبکه وسرویس
 • پشتیبانی فنی امنیت
شرکت آشنا ایمن سه قرارداد با برق منطقه ای زنجان داشته است:
تهيه طرح امنيت شبكه كامپيوتري و تدوین مستندات سیستم مدیریت امنیت اطلاعات از اهداف پروژه در شرکت برق منطقه ای زنجان بود که سعی شد با رویکرد بومی سازی در این شرکت پیاده سازی گردد.
همچنین در قالب دو پروژه دیگر تست نفوذپذیری از شبکه برق منطقه ای زنجان به عمل آمده است.
1.  تست نفوذ پذیری در داخل سازمان
2. امنیت اتصال کاربران به شبکه
3. تست لازم جهت امنیت اتصال کابلی و رادیویی شامل استاندارد ها و پروتکل ها
4. تست نفوذ پذیری  از خارج  سازمان
خاتمه یافته

Shahed uni

فعالیت ها شرح مختصر پروژه وضعیت
 • طراحی ISMS
 • استقرار ISMS
 • تست نفوذ
 • طراحی امنیت شبکه وسرویس
 • آموزش
طراحي، ايجاد و پياده سازي سيستم امنيت شبكه و برنامه هاي كاربردي در قالب  پيشنهاد طراحي، ايجاد و استقرار يک راه حل  براي مديريت متمرکز  Authentication و Authorization در سيستم هاي اطلاعاتي دانشگاه شاهد( SSO) و همچنین طراحی و استقرار سیستم مدیریت امنیت اطلاعات از اهداف این پروزه در دانشگاه شاهد بوده است. خاتمه یافته

Rah-Ahan

فعالیت ها شرح مختصر پروژه وضعیت
 • طراحی ISMS
 • استقرار ISMS
 • تست نفوذ
 • طراحی امنیت شبکه وسرویس
 • آموزش
ارائه طرح جامع امنيت اطلاعات و ارتباطات در قالب فعالیتهای زیر:
1.  شناخت دارايي هاي اطلاعاتي و مستندسازي وضعيت موجود
2.  ارزيابي امنيتي و تحليل ريسك
3.  ايجاد سازمان امنيت براساس مصوبه شوراي عالي افتا
4.  طراحي وضعيت مطلوب امنيتي
5.  برطرف نمودن مشكلات با ريسك بالا
6.  تهيه استراتژي پياده­سازي در قالب تهيه اسناد مناقصه پياده سازي
7. ارائه آموزشهاي لازم براساس نياز سنجي آموزشي امنيتي
از اهداف پروژه بوده است.
همچنین در قالب قرارداد دیگری تست نفوذ پذیری و نظارت بر طرح های جامع فناوری اطلاعات راه آهن توسط شرکت آشنا ایمن اجرا شده است.
خاتمه یافته

ABFA-Khorasan

فعالیت ها شرح مختصر پروژه وضعیت
 • طراحی ISMS
 • تست نفوذ
 • طراحی امنیت شبکه وسرویس
ارائه طرح جامع امنيت اطلاعات و طراحی مستندات سیستم مدیریت امنیت اطلاعات شرکت آبفای خراسان، در این پروژه توسط شرکت آشنا ایمن صورت پذیرفته است. خاتمه یافته

Toziye-Bargh-Zanjan

فعالیت ها شرح مختصر پروژه وضعیت
 • طراحی ISMS
 • تست نفوذ
 • طراحی امنیت شبکه وسرویس
تهيه طرح امنيت شبكه كامپيوتري و تدوین روشهای اجرایی متناسب با الزامات سیستم مدیریت امنیت اطلاعات از اهداف این پروژه بوده است. خاتمه یافته

Saipa

فعالیت ها شرح مختصر پروژه وضعیت
 • طراحی فنی امنیت شبکه
این پروژه به منظور ارائه طرح جامع شبكه تعریف شد که در آن آشنا ایمن در بخشهای مختلف اکتیو و پسیو شبکه طراحیها را انجام داده است. خاتمه یافته

SABT AHVAL

فعالیت ها شرح مختصر پروژه وضعیت
 • طراحی ISMS
 • استقرار ISMS
پياده سازي سيستم مديريت امنيت اطلاعات منطبق بر استاندارد BS7799:2002
مستندات این پروژه بنا به نیاز کارفرما به زبان انگلیسی و بر مبنای الزامات BS 7799 تدوین شده است.
خاتمه یافته

PGSEZ

فعالیت ها شرح مختصر پروژه وضعیت
 • طراحی ISMS
 • استقرار ISMS
پياده سازي سيستم مديريت امنيت اطلاعات منطبق بر استاندارد BS7799:2002
مستندات این پروژه بنا به نیاز کارفرما به زبان انگلیسی و بر مبنای الزامات BS 7799 تدوین شده است.
خاتمه یافته

Bargh mantaghei Tehran

فعالیت ها شرح مختصر پروژه وضعیت
 • طراحی ISMS
 • استقرار ISMS
 • تست نفوذ
 • طراحی امنیت شبکه وسرویس
 • آموزش
این پروژه به عنوان اولین پروژه طراحی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات در وزارت نیرو تعریف شد و جزء اولین پروژه های سیستم مدیریت امنیت اطلاعات کشور می باشد. خدمات مشاوره و طراحي امنيت شبكه كامپيوتري برق منطقه ای تهران عنوان این پروژه بود که شمل هم ابعاد فنی و هم ابعاد سیستمی ISMS می شد. خاتمه یافته

CityDi

فعالیت ها شرح مختصر پروژه وضعیت
 • تست نفوذ
در قالب این پروژه ارزیابی امنیتی سامانه بانکداری متمرکز بنکو متعلق به شرکت توسن در شرکت توسعه و نوآوری شهر، انجام شد. خاتمه یافته

Mobinnet

فعالیت ها شرح مختصر پروژه وضعیت
 • تست نفوذ
شرکت مبین نت در قالب دو قرارداد ارزیابی امنیت دو مورد از برنامه های کاربردی خود را به شرکت آشنا ایمن واگذار نمود. شرح خدمات این قراردادها عبارت بودند از:
1- ارزیابی امنیتی، شناسایی آسیب های نرم افزار و پایگاه داده به صورت جعبه سفید و سیاه
2- شناسایی آسیب پذیری های سیستم عامل سیستم
خاتمه یافته

ESFAHAN Moni

فعالیت ها شرح مختصر پروژه وضعیت
 • تست نفوذ
تست نفوذ پذیری سیستم پرتال
فاز اول : بررسی تنظیمات ویندوز سرور،IIS و پایگاه داده پرتال
فاز دوم: بررسی حملات بر روی پرتال
فاز سوم :بررسی حملات برروی سایت های جانبی
فاز چهار :بررسی وب سرویس های تهیه شده برای پرتال
تست نفوذپذیری سیستم خزانه داری
فاز اول : حوزه های نفوذ
1.عبور از احراز هویت ( 2 روش)
2.انجام عملیات غیر مجاز بر روي داده ها ( 3 روش)
3.انجام فعالیتی با نام کاربري دیگران ( 3 روش)
4. ایجاد اختلال ( 1 روش)
فاز دوم: حملات
فاز سوم :بررسی و مقایسه استانداردها
خاتمه یافته

Siman Darab

فعالیت ها شرح مختصر پروژه وضعیت
 • تست نفوذ
شرکت آشنا ایمن دو مرحله قرارداد تست نفوذپذیری داشته است:
تست نفوذ پذیری وب سایت و Mail Server و قسمتی از دامنه IP  شرکت به صورت جعبه سیاه و از خارج
خاتمه یافته

SADAD

فعالیت ها شرح مختصر پروژه وضعیت
 • تست نفوذ
شرکت آشنا ایمن سه مرحله با شرکت داده ورزی سداد قرارداد داشته است:
در قرارداد اول: 1. ارزيابي امنيت سطح الف شبكه هاي مورد نظر كارفرما به صورت جعبه سياه و در صورت امكان ارائه گزارش
2. ارزيابي امنيت سطح ب شبكه هاي مورد نظر كارفرما به صورت جعبه سياه و در صورت امكان ارائه گزارش
3. ارزيابي امنيت سطح ج شبكه هاي مورد نظر كارفرما به صورت جعبه سياه و در صورت امكان ارائه گزارش
در قرارداد دوم:
چهار مرحله تست در سال و قرارداد سوم شش مرحله تست در سال انجام شده است.
خاتمه یافته

IRNA

فعالیت ها شرح مختصر پروژه وضعیت
 • تست نفوذ
در این قرارداد تست نفوذپذیری خبرگزاری ایرنا در سه سطح انجام شده است:
1. ارزيابي امنيت سطح الف شبكه هاي مورد نظر كارفرما به صورت جعبه سياه و در صورت امكان ارائه گزارش
2. ارزيابي امنيت سطح ب شبكه هاي مورد نظر كارفرما به صورت جعبه سياه و در صورت امكان ارائه گزارش
3. ارزيابي امنيت سطح ج شبكه هاي مورد نظر كارفرما به صورت جعبه سياه و در صورت امكان ارائه گزارش
خاتمه یافته

RAJA

فعالیت ها شرح مختصر پروژه وضعیت
 • تست نفوذ
تست نفوذ پذيري (تحقق اهداف در خصوص پايگاه­هاي وب ticket.raja.ir])) قطارهاي مسافربري رجا خاتمه یافته

Ferdosi mashhad

فعالیت ها شرح مختصر پروژه وضعیت
 • آموزش
دوره آموزشی CPTP
ارائه مهارت های نفوذ و ارزیابی امنیتی
خاتمه یافته

Sangaan Foolad

فعالیت ها شرح مختصر پروژه وضعیت
 • طراحی امنیت شبکه وسرویس
 • پشتیبانی فنی امنیت
نيازسنجي، طراحي، پياده سازي شبکه امن و سرويسهاي زيرساختي طرح ملي تجهيز معدن سنگان خاتمه یافته

HOMA

فعالیت ها شرح مختصر پروژه وضعیت
 • تست نفوذ
تست نفوذ پذيري (تحقق اهداف در خصوص پايگاه هاي وب [amadeusiran.com]) شرکت فناوري اطلاعات هما خاتمه یافته

Mokhaberat Iran

فعالیت ها شرح مختصر پروژه وضعیت
 • آموزش
برگزاري دوره آموزشي سرمميزي BS 7799  مخابرات ايران خاتمه یافته

POST

فعالیت ها شرح مختصر پروژه وضعیت
 • پشتیبانی فنی امنیت
ارتقاء سايت به منظور برقراري امنيت در شبكه  پست ج.ا.ا خاتمه یافته

Shoraa

فعالیت ها شرح مختصر پروژه وضعیت
 • پشتیبانی فنی امنیت
ايمن سازي، نگهداري امنيتي شبكه، تست نفوذپذيري و فروش محصول  دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني
تست نفوذ پذيري (تحقق اهداف در خصوص پايگاه­هاي وب [moniran.com] شورايعالي اطلاع رساني
خاتمه یافته

Tebyan

فعالیت ها شرح مختصر پروژه وضعیت
 • طراحی امنیت شبکه وسرویس
 • پشتیبانی فنی امنیت
امنيت مركز داده (مشاوره و عامل چهارمي)  سازمان تبليغات اسلامي (تبيان) خاتمه یافته

Vezarat omoor khareje

فعالیت ها شرح مختصر پروژه وضعیت
 • پشتیبانی فنی امنیت
نصب و پشتيباني نرم افزار ضد ويروس  حافظة سبز نوين پرداز- وزارت امور خارجه خاتمه یافته

petroshimi emam

فعالیت ها شرح مختصر پروژه وضعیت
 • پشتیبانی فنی امنیت
ارتقاء كيفيت تكنولوژي اطلاعات در شركت پتروشيمي بندر امام خميني از فعالیتهایی است که در قالب گروه آشنا اجرا شده است. خاتمه یافته

Malek Ashtar uni

فعالیت ها شرح مختصر پروژه وضعیت
 • طراحی امنیت شبکه وسرویس
 • پشتیبانی فنی امنیت
راه اندازی آزمایشگاه دیواره آتش در دانشگاه مالک اشتر از افتخارات شرکت آشنا ایمن بوده که در این خصوص طراحی های لازم را به عمل آورده است. خاتمه یافته

bimeh khadamat darmani

فعالیت ها شرح مختصر پروژه وضعیت
 • مشاوره کارت هوشمند
در این قرارداد شرکت آشنا ایمن تعداد 16 هزار عدد کارت هوشمند و هزار عدد کارت خام داروخانه را به سازمان بیمه خدمات درمانی واگذار نمود. خاتمه یافته

NISOC

فعالیت ها شرح مختصر پروژه وضعیت
 • طراحی ISMS
 • تست نفوذ
 • طراحی امنیت شبکه وسرویس
شناسایی داراییهای اطلاعاتی، ارزیابی مخاطرات و تست نفوذپذیری شرح خدمات شرکت آشنا ایمن در بزرگترین شرکت زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران بود. خاتمه یافته

Fanava

فعالیت ها شرح مختصر پروژه وضعیت
 • طراحی ISMS
 • استقرار ISMS
 • تست نفوذ
 • طراحی امنیت شبکه وسرویس
 • آموزش
با توجه به حساسیت کسب و کار شرکت فناواکارت، در دسترس بودن و امنیت اطلاعات در آن از اهمیت حیاتی برخوردار است. در این راستا شرکت آشنا ایمن اقدام به استقرار سیستم مدیریت امنیت اطلاعات و تست نفوذپذیری و ارزیابی امنیتی داراییهای اطلاعاتی شرکت فناواکارت نمود. خاتمه یافته

Hamrah Aval

فعالیت ها شرح مختصر پروژه وضعیت
 • مشاوره کارت هوشمند
فروش تعداد 300 عدد کارت خوان Gemalto خاتمه یافته

Mokhaberat Tehran

فعالیت ها شرح مختصر پروژه وضعیت
 • طراحی ISMS
 • استقرار ISMS
 • تست نفوذ
 • طراحی امنیت شبکه وسرویس
 • پشتیبانی فنی امنیت
راه‌اندازي آزمايشگاه CA & P.K.I خاتمه یافته

Iran Khodro Card

فعالیت ها شرح مختصر پروژه وضعیت
 • مشاوره کارت هوشمند
قرارداد مشاوره كارت ايران خودرو در قالب شرح خدمات زیر برای این شرکت اجرا شد:
* تدوين معماري مفهومي
* مشاوره و نظارت و تحویل گيري فاز 1 پروژه
* بررسي امكان سنجي و ارائه راه كارهاي مناسب جهت استفاده از کارت‌های موجود در معماري جديد
خاتمه یافته

Jahad daneshgahi

فعالیت ها شرح مختصر پروژه وضعیت
 • طراحی امنیت شبکه وسرویس
 • پشتیبانی فنی امنیت
طراحی یک سیستم IDS بومی با مشخصات زیر از خدمات شرکت آشنا ایمن برای سازمان همیاری اشتغال جهاد دانشگاهی بود:
* تشخيص حملات مبتني بر آدرس اينترنتي
* پذيرش ورودي مطابق با استانداردهاي رویداد نگاری (logging) فایروال‌ها
* سيستم بايد بتواند حداقل يكي از دو مورد فعاليت (شنود و يا استفاده از رويداد فايروال) را پشتيباني نمايد
* داشتن سطوح مختلف تشخيص
* امكان رویداد نگاری حملات (Attack Log)
* امكان تعريف واکنش‌های از پيش تعيين شده براي هر حمله
* ارائه گزارش از حملات صورت گرفته
* امكان ويرايش و گسترش الگوهاي حملات (Attack Pattern)
خاتمه یافته

POST bank

فعالیت ها شرح مختصر پروژه وضعیت
 • پشتیبانی فنی امنیت
در راستای این پروژه شرکت آشنا ایمن، پشتیبانی، Upgrade و Signature Update نرم افزاری تجهیزات امنیتی پست بانک را اجرا نمود. خاتمه یافته

avajang

فعالیت ها شرح مختصر پروژه وضعیت
 • تست نفوذ
تست نفوذپذیری و ارزیابی امنیتی وب سایت شرکت آواژنگ در این پروژه توسط کارشناسان شرکت آشنا ایمن اجرایی شد. خاتمه یافته

behdasht naft

فعالیت ها شرح مختصر پروژه وضعیت
 • آموزش
برگزاری دوره آموزش مقدماتی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات خاتمه یافته

boors

فعالیت ها شرح مختصر پروژه وضعیت
 • سایر
فروش نرم افزار Callio Secura خاتمه یافته