• ارزیابی امنیتی بخش صادرکنندگی کارتهای شتابی
  نام نویسندگان :
  محمدجواد صمدی راد،نادر مرتضی زاده،مجید یداللهی
  سال انتشار : 1394

 • PCI
  ارائه مدل تطبیق یافته PCI/DSS برای
  شمای کارت های شتابی
  نام نویسندگان : محمدجواد صمدی راد ، امیر خوانی
  سال انتشار : 1393

 • سنجش میزان آمادگی سازمان برای تداوم عملیات ها مطابق با استاندارد جهانی سیستم مدیریت تداوم کسب و کار
  نام نویسندگان : میلاد یداللهی، محمدرضا تقوا
  سال انتشار : 1393

 • ارائه مدل كارا جهت بكارگيري استاندارد بين المللي مديريت امنيت اطلاعات
  نام نویسندگان : محمدجواد صمدی راد ، امیر خوانی ، بیژن ده موبد
  سال انتشار : 1386

 • لزوم استقرار سیستم مدیریت امنیت اطلاعات در صنعت نفت در امنیت کسب و کار الکترونیک
  نام نویسنده : امیر خوانی
  سال انتشار : 1391

 • مدل تحلیل شکاف سازمان برای پیاده‌سازی الزامات تداوم و مقاوم‌سازی عملیات‌ها مطابق استاندارد BS 25999
  نام نویسندگان :میلاد یداللهی  ، محمدرضا تقوا
  سال انتشار : 1393

 • راهنمای امنیت فناوری اطلاعات
  نام مترجمان :
  محمدجواد صمدی راد ، زهرا شجایی ، مهدی میردامادی
  سال انتشار : 1384

 • ارائه متد ترکيبی جديد به منظور خوشه بندی به روشK-Means
  نام نویسنده : میلاد یداللهی
  سال انتشار : 1388