نوشته‌ها

برگزاری دوره آموزشی پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت امنیت اطلاعات در سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری کرمان

انعقاد قرارداد مشاوره ISMS سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری کرمان